О НАМА:

 

Председник: РУС излази на изборе 2020. године!

 

Председник странке

Драган Цветковић

 


  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

Одбори и повереништва:    

  •  Београд - Општински одбори и председници:

          Чукарица - Драган Јелић

          Нови Беград - Петар Петровић

          Вождовац - Драги Стевановић

          Сремчица - Бранко Тадић

          Савски Венац - др.Влада Љубичић

          Палилула - Милош Кужић

          Раковица - Томислав Крсмановић

          Гроцка - Никола Поповић

          Калуђерица - Мирослав Јанковић

          Рипањ - Љубисав Петровић

    Нови Сад - Покрајински одбор (Војводина)

Председник: Станислав Недељков

    Ниш - Градски одбор

Председник: Зоран Митић

    Чачак - Градски одбор

      Председник:  Иван Логвинов

    Горњи Милановац - Градски одбор

Председница: Кристина Милошевић

    Бела Црква - Градски одбор

Председник: Станислав Недељков

Зрењанин - Градски одбор

Председник: Весна Кулунџић

Врбас - Градски одбор

Председник: Родољуб Ускоковић

    Пожаревац - Градски одбор

Председник: Милош Цветановић

     Темерин - Општински одбор

Председник: Јован Бјекић

    Алексинац - Градски одбор

Председник: Светомир Милановић

    Панчево - Градски одбор

Председник: Ђорђе Лукач

    Суботица - Градски одбор

Председник: Никола Малов

    Кикинда - Градски одбор

Председник: Милан Мањулов

    Бачка Паланка - Општински одбор

Председник - Игор Солдо

    Владичин Хан - Градски одбор

Председник: Миодраг Јовић

Сомбор 

Повереник: Милош Кужа

Стара Пазова / Нова Пазова

Повереник: Сања Брковић

Повереништва: Вршац, Обреновац, Лазаревац, Младеновац, Смедеревска Паланка, Лесковац, Пирот, Вучје, Нови Пазар, Сјеница, Нова Варош, Крагујевац, Врање, Ариље, Смедерево, Прокупље, Аранђеловац.

 

 

                   

                                                                  

                                                         

Програм политичке странке 

Странка Руса Србије                                                     

Политичка странка „СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ“ у даљем тексту скраћено РУС, организација је грађана руске националне мањине, те свих грађана Републике Србије без обзира на расну, верску или националну припадност, који су слободно и добровољно удружени основали странку, а ради остваривања политичких циљева демократским обликовањем воље грађана кроз учешћа на изборима.

Својим радом и политичким деловањем на политичкој сцени Србије, РУС је посебно и превасходно усмерена на представљање и заступање интереса руске националне мањине у Србији и заштити и унапређењу права те националне мањине у складу са Уставом, законима и међународним стандардима, као што је уређено оснивачким актом, Програмом и Статутом политичке странке. Такође РУС се залаже и залагаће се за права сваког грађанина Републике Србије да слободно исказује своју политичку, културну и сваку другу наклоност према Руској Федерацији као држави и према Руском народу.

РУС је странка демократске оријентације, чији су основни политички принципи и друштвено деловање, засновани на вредностима науке, политичкој и правној једнакости, на људским и грађанским правима и слободама, на утврђеним и поштованим процедурама, на пруларистичком друштву политичке и економске конкуренције, слободне јавности и независних медија, слободних удружења и невладиних организација. За нас чланове РУС, сваки грађанин је суверени политички субјект, неспутаваних иницијатива, који по прописаним процедурама бира своје представнике у органима власти.

Политички циљ РУС је изградња и усавршавање грађанског друштва и државе, путем стварања институција и закона, а у складу са прихваћеним мерилима модерних држава. Политичка уверења су за нас изнад свега, изнад лидера, изнад личних интереса и изнад свакодневне политике. Ми верујемо да циљ политике није само освајање власти, већ да се, у интересу грађана, та власт врши на најбољи могући начин. Друштво коме тежи РУС је слободно и праведно. То је друштво које пружа политичке могућности сваком грађанину да својим радом, талентом и слободном иницијативом, створи себи пожељне услове живота. Ми чланови РУС, верујемо да је за складан развој сваког друштва неопходан и складан однос појединаца, група, националних заједница и мањина, на једнаким и праведним принципима. Странка Руса Србије ће својом политичком борбом кроз све институције система, маљиво радити на остварењу слобода и права свих грађана, а посебно културних и верских права свих националних мањина и верских заједница, путем јасног утемељивања дугорочне демократске, верске и националне политике, којом се осигурава истинска равноправност свих и онемогућава дискриминација било ког појединца или групе.

РУС ће кроз свој програм активности, интензивно радити на очувању права и интегритета руске националне мањине у Србији, чије интересе заступа својим постојањем и политичким деловањем. Очување идентитета руске националне мањине, као аутохтоне националне заједнице, настале на одређеном историјском степену развоја државе Србије, приоритет је Странке Руса Србије. Наш дугорочни циљ, јачање свести о припадности грађана руског порекла у Србији, биће остварен кроз разне активности странке, те кроз подизање свести наших чланова о праву слободног националног изјашњавања и опредељења, право на слободно коришћење матерњег језика у образовању, по програму школства Руске Федерације, упоредо са образовним програмом Републике Србије.

Разним манифестацијама и активностима радићемо на очувању богате руске духовности и стваралаштва, руског изворног језика, традиције, фолклора, међу свим грађанима Републике Србије. Српски и Руски народ имају мноштво заједничких тачака у свом постојању, изражених кроз вишевековну блискост у међусобним односима, блискост по вери, духу и култури. Интензивно ћемо радити на даљем јачању међусобних веза оба народа  и градити мостове разумевања и сарадње, а поготово на интезивирању привредне срадње две државе, која мора бити главни ослонац свих осталих видома сарадње. 

Странка РУС, ће са великом пажњом и суптилношћу сарађивати са државним институцијама Републике Србије и Руске Федерације, а све у циљу добробити за националну мањину коју представља и заступа пред истим, као и за све грађаме Републике Србије којима су и Србија и Русија "на срцу".

Као политичка странка, РУС се залаже за тесну везу са странкама истих опредељења у земљи и иностранству, које штите националне мањине. РУС окупља жене и мушкарце различитих професија, различитих степена образовања и националности, и широко је отворена за све грађане који верују да могу да допринесу бржем преображају друштва и државе те заштити права националних мањина, а који су спремни да се активно укључе у страначке активности. Сматрајући равноправност и слободу,за највише вредности „РУС“се посебно и веома активно залаже за равноправност међу народима и етничким групама, за равноправност међу половима. „РУС“ је окренута будућности, изградњи просперитетног праведнијег и безбеднијег света. РУС је реалистична странка спремна да истражује и да се суочи са стварношћу. Полазећи од затеченог стања и визије будућности РУС одређује приоритетне задатке и неодложиве активности у решавању друштвених, социјалних, мањинских и привредних питања. Пошто је за напредак и опоравак једне државе неопходан склад унутрашње, спољње и економске политике, уверени смо да се наведено може остварити инплементацијом следећих принципа:

• У спољњој политици, залажемо се за стратешки ослонац на Руску Федерацију и Кину као и земље трећег света, залагање за равноправност држава, солидарност светске заједнице и поштовање ауторитета Уједињених Нација. Изградња вишеструких интеграција са суседима, пре свега са државама бивше Југославије, стварање региона слободне трговине и безвизног режима.

• У унутрашњој политици, у први план истичемо стварање правне државе и владавине права, те строгу поделу власти, модеран парламент, одговорну владу и независно судство. РУС се залаже за пуну цивилну и парламентарну контролу војске и полиције уз њихову професионализацију, за организовану борбу против корупције и криминала. Залажемо се за исправљање неправди и контролу управе, бирање омбудсмана и контролу савета.“РУС“ сматра слободу штампе једну од битних тековина борбе за демократију и слободу,залаже се за независно и одговорно новинарство.

• У економској политици, која не сме бити издвојена од осталих активности у реформисању друштва, јер поред тога што мора бити у складу са унутрашњом и спољњом политиком она мора да садржи и социјалну и научну компоненту. Економска реформа треба да је заснована на привредним, али и социјалним програмима. Наука и технологија морају битие у веома тесној вези са својинским реструктуирањем, као и са светским глобалним трендовима и смеровима.

Приватизација и децентрализација не смеју бити само промене својинских титулара, већ и унапређење ефикасности, одговорности и рационалности у пословању сваког привредносг субјекта. Сматрамо да је неопходна корекција свих транзиционих неправди, ревизија свих спорних приватизација и то у једном јавном и конкретном процесу, како би се избегле сличне ситуације у будућности.

Посебну пажњу поклањамо младима, јер смо уверени да ће управо на будуће генерације пасти највећи терет изградње просперитетног и слободног друштва коме сви ми и данас стремимо. Управо из тих разлога, неопходно је омогућити младим генерацијама нове технологије и адекватно образовање. Школској и студентској омладини треба обезбедити стипендије, те комуникацију са омладином других земаља. Једино образоване нове генерације, ослобођене предрасуда и митова, могу да интегришу нашу земљу у светску културу и светски економски и политички простор. Наравно, свака прича о образовању је узалудна, уколико се младим људима не пружи јасна перспектива и радна места у Републици Србији, јер одлив мозгова је већ попримио катастрофалне размере и прети не да угрози, него да затре сваку наду за просперитет и развој Републике Србије.

Поред тога, не заборављамо ни на старије грађане, који чине велик део популације и којима је неопходно обезбедити миран и достојанствен живот у позном добу, али истовремено, неопходно је и од националног је значаја, да се одмах крене у дугу и болну реформу пензионог система, јер ће овакво стање неминовно довести до банкрота државе, небитно у ком року, потпуно је јасно да ће банкрот бити неминован, уколико Република Србија не тренсформише свој пензиони фонд и читав систем пензионог и здравственог осигурања радника и грађана.

РУС верује да је за успешно дугорочно улагање у образовање, најважнија и најкориснија свеобухватна школска реформа. Нови универзитети морају имају предност у односу на друге инвестиције, јер улагања у науку, образовање и културу, најобјективнија су мерила развијености једног друштва. Ништа није тако упечатљиво, као висок проценат неписмености, који директно проузрокује мали проценат корисника културних садржаја. 

Странка Руса Србије у свом политичком деловању изузетну пажњу поклања условима живота грађана Србије. Услови важни за грађане Србије могу се поделити у три основне категорије:

а) Услови привређивања, који се везују за висину прихода и одређени животни стандард. Желимо државу у којој се може пристојно живети од свог рада, како у фабрици тако и на њиви, руднику, школи, болници, како у приватном тако и у државном сектору.

б) Еколошки услови, су у сиромашним земљама најгори, јер "прљаве" технологије су у употреби и оне се користе без одговарајућих средстава заштите и без примене технологије за смањење загађења. Еколошко загађење погађа равномерно све грађане, поготово раднике у великим фабрикама и рудницима, а што је најгоре и будуће нерођене генерације. 

ц) Здравствени услови, директно су повезани са животним стандардом и еколошким условима и зато су у сиромашним земљама такође најгори. РУС се залаже за подизање нивоа здравствених услуга, за јефтиније лекове уз веће друштвене субвенције, за реформу здравственог осигурања, самосталност и контролу здравствених фондова, те свеопшту рационализацију и реорганизацију здравствених установам, по узору на државе које су успешно спровеле овакве тешке реформе.

Такође, залажемо се за релативну дерегулацију привредног живота, што подразумева дистанцирање државних полуга од сфере економије, али је зато привредни живот праћен, анализиран и подстицан од стране надлежних државних тела у оној мери која је неопходна за здраву и перпективну пословну климу. Ипак, подстичући здраву конкуренцију и нове пословне инцијативе, РУС не запоставља грађанску и радничку солидарност, као једну од основних вредности које одржавају кохезију друштва.

РУС негује политичку културу коју карактерише толеранција, поштовање политичких супарника, те комуникација без увреда и клевета. Увек ћемо тежити ка компромису и дијалогу и сматрамо својим политичким маниром да увек када је то разумно, настојимо да измиримо супростављена гледишта.

           

                                        ТО ХОЋЕ И МОЖЕ

                                 СТРАНКА РУСА СРБИЈЕ - РУС